• Telefoon:

    09/225.33.52

  • Mail:

    info@advocaten-gent.be

Kosten & erelonen

De kosten worden nauwkeurig verantwoord, via een eenheidstarief en het getal van de specifieke kost ( vb. 1 fotokopij x het aantal fotokopijen =  ), en tussentijds afgerekend door een tussentijdse staat, of definitief door een eindstaat van kosten, meestal vergezeld door de berekening van de erelonen.

 

Artikel 446 ter Gerechtelijk Wetboek legt de advocaat bescheidenheid op bij de bepaling van het ereloon.

Dit betekent dat de advocaat zogeheten billijke gematigdheid  moet aan de dag leggen, hetgeen niets meer betekent dan een correct te rechtvaardigen ereloon.

 

Erg gespecialiseerd werk, zware morele of financiële inzet, lange specialistische ervaring van de gekozen advocaat, naam en faam ervan, behaald resultaat of uren minutieus werk met inzet van alle talent kan in overweging genomen worden bij de prijsbepaling van de onderscheiden prestaties.

 

Soms ( bv. bij invorderen van schade van alle aard ) zal een waardecriterium worden gehanteerd : hoeveel heeft de client verworven, eventueel zelfs gecombineerd met de moeilijkheidsgraad om dit te bereiken, billijkheidshalve, wat de prijs kan doen dalen of doen stijgen.

 

Ook een uurloon is mogelijk, op voorhand af te spreken en vast te leggen, zoals gewenst bij voor akkoord ondertekend document door de cliënt en de advocaat.

 

Er zal steeds nagekeken worden of er een derdebetalerssyteem (rechtsbijstand)  voorhanden is. Er zal tevens nagekeken worden of u onder de wettelijke voorwaarden valt voor juridische tweedelijnsbijstand (pro deo). 

 

Aansprakelijkheid & verzekering

 

Als advocaat ingeschreven aan de balie te Gent zijn we onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde die kunnen geraadpleegd worden op www.advocaat.be alsook aan de reglementen van haar eigen balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balie-gent.be.

 

De verzekering is afgesloten bij de NV Amlin Corporate Insurance via de Orde van Advocaten te Gent.

 

Het ondernemingsnummer van GVC advocatenkantoor Livia Van Eeckhaut is BE 0673 743 885

Het ondernemingsnummer van GVC advocatenkantoor Jan Van Eeckhaut is BE 0673 745 271