• Telefoon:

    09/225.33.52

  • Mail:

    info@advocaten-gent.be

Vreemdelingenrecht

Op zoek naar een advocaat vreemdelingenrecht in Gent?

 

Wenst u de Belgische nationaliteit maar kreeg u negatief advies? Het beroep bij de rechtbank van eerste aanleg kunnen wij aantekenen na inzage van de stukken en raadpleging van de rechtspraak.

 

Is uw vraag tot gezinshereniging met uw partner of gezinslid nog niet opgestart of afgewezen door dienst vreemdelingenzaken? Een dossier zal worden samengesteld met stukken ter begeleiding van een nieuwe aanvraag tot gezinshereniging of een beroep kan worden opgesteld.

 

Wenst u wettelijke samenwoonst met uw partner in België af te sluiten of uw huwelijk in het buitenland gesloten te laten registreren in België? Wij begeleiden  u met de nodige stappen en documenten om een volledig dossier te kunnen voorleggen t.a.v. de bevoegde diensten, zowel de gemeente, Dienst vreemdelingenzaken  als de rechtbank van eerste aanleg of het Hof.

 

Contacteer ons